TG_Reload_Blog

Как да получите достъп до телеграми чрез tdata

Как да получите достъп до телеграми чрез tdata
  1. За да влезете в Telegram чрез папката tdata, трябва да изтеглите Telegram Portable от официалния уебсайт на Telegram.
  2. Или използвайте нашата стабилна версия, която можете да изтеглите от тук: Telegram Portable.
  3. Първото нещо, което трябва да направите, е да разопаковате архива, например на работния плот, като в папката ще се намира папката tdata. Преместете я в папката с преносимата телеграма и след това я заменете.
  4. Преди да започнете, в папката Telegram Portable трябва да има три файла: tdata, modules и Telegram. exe.
  5. След всички операции стартирайте Telegram и ако всичко е направено правилно, ще влезете в профила си. Вече сте регистрирани в новия си профил.

Можете да видите повече подробности за това как да получите достъп до телеграми чрез tdata във видеоклипа!

Къде мога да получа 2FA?

Кодът за двуфакторно удостоверяване 2FA за форматите tdata може да бъде намерен в текстов документ в папката с файлове. В случай на акаунти от типа session+json той се намира във файла json с име twoFA.